Zajęcia rytmiczne i taneczne to powszechnie występujące lekcje w niemal każdym przedszkolu niepublicznym. I nie ma się co dziwić, niosą za sobą szereg dobroczynnych zalet. Nie tylko bowiem stanowią źródło nabycia nowych umiejętności w strefie ruchowej, ale również kształtują rozwój psychiczny i fizyczny u najmłodszych. Zajęcia taneczno-muzyczne pozwalają uwolnić negatywne emocje, a także zbliżają do siebie dzieci. I choć nie wykształcą smyka na wybitnego wirtuoza czy tancerza to jednak będą stanowiły doskonały wstęp do dalszej nauki w tym zakresie.

Rytmika dla rozwoju kreatywności

Przedszkole niepubliczne, które w swojej ofercie posiada zajęcia rytmiczne, nie jest dziś niczym nowym. Wiele placówek, mając na względzie dobro najmłodszych, stara się tak dopasowywać program, aby oddziaływać na różne sfery aktywności. W przypadku rytmiki mamy do czynienia z rozwojem myślenia twórczego, co oczywiście nie pozostaje obojętne na późniejszy rozrost kreatywności. Zajęcia wywierają dobroczynny wpływ na usprawnianie pamięci i zdolności do koncentracji, co w wieku szkolnym zaowocuje szybszym przyswajaniem wiedzy. Zajęcia rytmiczne oferowane przez większość przedszkoli niepublicznych wspierają także rozwój emocjonalny, które poprzez aktywność fizyczną, może uwolnić (negatywne) emocje. W rezultacie, dziecko staje się spokojniejsze, bardziej skupione. W środowisku rówieśniczym kształtuje zachowania empatyczne, a do tego sprzyja rozwojowi umiejętności matematycznych i językowych. Udowodniono, że rytmika wywiera korzystny wpływ na zrównoważony rozwój prawej i lewej półkuli mózgowej.

przedszkole niepubliczne poznańA jak to jest z tym tańcem?

Kolejną kategorię zajęć, jaką proponuje przedszkole niepubliczne jest taniec, polegający na nauce podstawowych kroków w rytm muzyki samby, walca angielskiego czy polki. Maluchy dopiero po przyswojeniu i opanowaniu rytmu, uczą się układów choreograficznych, które potem prezentują podczas przedszkolnych uroczystości czy wystąpień dla rodziców. Jaki wpływ na psychikę i kondycję ciała ma taniec? Jak się okazuje – wielki. Wychowankowie nie tylko mają zapewnioną niezbędną dawkę ruchu potrzebną do przeciwdziałania wadom postawy, które współcześnie stanowią plagę wśród coraz młodszych dzieci, ale również uwrażliwiają na muzykę. Jak przekonuje przedszkole niepubliczne, zajęcia taneczne występują w bezpośredniej korelacji z kształtowaniem umiejętności artystycznych, pozwalając na wyrażanie własnych emocji i wyrzucenie nadmiaru energii – szczególnie wśród nadpobudliwych dzieci.