W globalizującym się świecie cały czas zglobalizować się nie chce tylko nasz język. Cały glob jest już obecnie jedną wielką wioską, ale ciągle w różnych jego zakątkach mówi się innymi językami. Język angielski przekształca się we współczesny lingua franca, ale prawda jest taka, że często jest to nawet zjawisko negatywne, bo kiedy nikt nie potrafi do porządku komunikować się danym kodem, powstaje chaos. Biuro tłumaczeń jest miejscem, do którego powinniśmy się zwrócić w sytuacji, kiedy potrzebna jest nam możliwość porządnego skomunikowania się z osobą nie mówiącą po polsku.Oddeleguje nam ono kogoś, kto potrafi wykonywać tłumaczenia ustne, czyli będzie w stanie na bieżąco przekładać nam, co dana osoba do nas mówi, a potem przetłumaczy to, co my będziemy mówić. Bardzo ważne jest, by nie była to osoba z ulicy, tylko porządny tłumacz, ponieważ tłumaczenia ustne to coś znacznie więcej, niż tylko proste przełożenie słów. W komunikacji ustnej podstawowe znaczenie maja intencje, które są bardzo często ukryte między słowami i doświadczony interpretator wśród swoich umiejętności musi mieć koniecznie zdolność do wyłapywania tych drobiazgów i ich odpowiedniego komunikowania.