Sport jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka. Dzięki niemu jesteśmy zdrowsi, mamy więcej energii i siły. Jest to również ważny element rozwoju małego dziecka, dlatego warto dołożyć starań, by maluchy już od początku były zaznajomione ze zdrowym trybem życia. Zabawy na świeżym powietrzu, ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, takich jak woreczki gimnastyczne, szarfy oraz inne – to tylko niektóre z przykładów tego, w jaki sposób można pomóc najmłodszym w rozwijaniu ich sprawności fizycznej.

Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju dziecka

Psychologowie określają aktywność fizyczną jako zdrowe obciążenie fizyczne, któremu poddaje się całe ciało w trakcie codziennych aktywności, takich jak: nauka, praca, zabawa czy też zorganizowane ćwiczenia fizyczne. Aktywność ta jest niezbędnym czynnikiem warunkującym właściwy rozwój oraz zdrowie dziecka, dlatego też warto o nią dbać już od najmłodszych lat.

Dzieci, które są sprawne ruchowo, mogą cieszyć się dobrym stanem zdrowia, gdyż jest on w dużej mierze zależny od ruchu, a również dobrą koordynacją ruchową. Posiadają one większą odporność fizyczną i psychiczną, przez to, iż sport daje możliwość rozładowania nadmiaru energii, uwolnienie emocji. Dzieci te są zadowolone i pewnie zadowolone – odczuwają one przyjemność z uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach, np. z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych lub piłki. Cechują się one lepszymi umiejętnościami społecznymi: łatwiej nawiązują kontakty z innymi, uczą się współpracować podczas gier zespołowych oraz współdziałać w zespole. Łatwiej im jest się skoncentrować na danym zadaniu, gdy mają doświadczenie z zabawami wymagającymi uwagi i zręczności, np. wrzucając woreczki gimnastyczne do kosza.

Jak dbać o rozwój fizyczny dziecka?Porady i wskazówki dla rodziców

Pamiętając, że gimnastyka ma być dla dziecka ciekawą i fascynującą zabawą, dobrze jest, gdy rodzic dołączy do tej formy aktywności. Wspólne ćwiczenia mogą być pomocne w utrwalaniu więzi między rodzicami a dziećmi. Warto mieć na uwadze, by być towarzyszem zabaw dziecka, a nie osobą, która ciągle upomina i strofuje malucha. Ciekawym rozwiązaniem są zabawy naśladowcze, np. skaczące piłeczki (skoki obunóż), wiatr i liście (wykonywanie skłonów na boki oraz wirowanie dookoła siebie), zabawy kotków (chodzenie na czworaka z woreczkami gimnastycznymi na plecach), raczki (woreczki gimnastyczne ułożone na brzuchu, celem jest przemieszczanie się w taki sposób, by ich nie zgubić). Tego rodzaju zabawy nie tylko rozwijają sprawność ruchową, ale również pobudzają wyobraźnię i fantazję, a podczas ich wykonywania dzieci mogą wykazać się odwagą, sprytem czy też wytrwałością w dążeniu do celu.